Sa Mundo ng Dapat

Sa Mundo ng Dapat

Nakakapagod nang mamuhay sa mundo ng…

…dapat magaling ka

…dapat malakas ka

…dapat matalino ka

…dapat maganda ka

…dapat hindi ka mataba

…ngunit dapat mo daw matutunang mahalin ang iyong sarili

 

…dapat alam mo na ‘yan

…dapat pinag-iisipan ang bawat kilos

…dapat ginagawa mo na ‘yan

…ngunit dapat hindi magdunung-dunungan

 

…dapat maayos ang kilos mo

…dapat nag-iingat ka

…dapat consistent ka

…ngunit dapat malaya kang gawin ang gusto mo

 

…dapat may silbi ka palagi

…dapat kaya mo na ‘yan

…dapat mabilis kang umasenso

…dapat may magandang nangyayari agad sa buhay mo

…ngunit dapat marunong kang mag-antay

 

…dapat marunong kang makalimot

…dapat nagpapatawad ka

…dapat naka-move-on ka na

…dapat marunong kang umintindi

…dapat hindi mo na pinapansin yan

…ngunit dapat marunong kang umalala

 

…dapat makisama ka sa lahat

…dapat magbigay ka

…ngunit dapat magtira ka daw para sa iyong sarili

 

…dapat subukan mo lahat

…dapat may pangarap ka

…dapat daw unahin mo ang iba bago ang iyong sarili

…ngunit dapat pakinggan at sundin mo ang magulang

 

…dapat napaghandaan mo na ‘yan

…dapat nakita mo na ‘yan

…ngunit dapat sanay ka sa biglaan

 

Dapat. Dapat. Dapat.

Bakit ibinigay mo na ang lahat, ngunit hindi pa din sapat?

Bakit isinuko mo na ang lahat, pero nananatili pa din ang bigat?

Nakakapagod nang mamuhay sa mundo ng dapat, kung wala kang basehan sa sagot na bakit.

 

Kung kalayaan ang iyong hanap, ang pagsunod sa lahat ay hindi tunay na sukat…

…dahil sa napakalaking mundo ng dapat, ang grasya at pagmamahal lang ni Hesus ang nananatiling sapat at nagpapalayang tapat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *