Mata

Mata

Ang mga matang nakadilat

Sa isang gabi, namumulat,

Tinatanaw sa bintana ang kidlat

Habang iniisip ang isusulat.

Inaantay ang dalaw ng antok

Habang ang isip ay sinusubok

At sa puso’y kumakatok

Kasing-dumi ng alikabok.

Iniisip ang bukas na darating

Sana mas makulay pa sa sining,

Ngayon pa lama’y dumadaing

Nang higit pa sa isang aning.

Anong magagawa ng isang balisa,

Kung ang puso’y nagdurusa,

Sa paghahanap ng totoong bisa,

Sa Ama ituon ang pag-asa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *