Kailan Naman Kaya Ako?

Kailan Naman Kaya Ako?

Bilang tao, sumagi na sa isipan ng bawat isa ang mga salitang:

Kailan naman kaya ako…

…mamahalin ng mga tao sa aming tahanan?

…matatanggap ng mga tao sa paligid ko para sa pagiging “ako”?

…aasenso at aangat mula sa kahirapan?

…makikilala sa mga nagawa kong maganda?

…mapapakinggan at maiintindihan para sa mga pananaw ko?

…bibigyan ng kailangan kong oras at atensyon?

…sasabihan ng mga magagandang salita?

…hahayaan na gawin ang gusto ko?

…makakapagpahinga sa lahat ng kapagurang nararanasan ko?

Karamihan sa atin, iniisip na may karapatan tayong itanong ang lahat ng ito.

Ngunit kung nakatuon lang ang ating buong buhay sa paghahanap ng mga sagot na ninanais natin, baka hindi na sila dumating.

Paano kung ang itanong natin ay:

Kailan ko naman kaya…

…mamahalin ang mga tao sa aming tahanan?

…tatanggapin ang mga tao sa paligid ko maging sino man sila?

…tutulungan ang iba na umasenso at umangat mula sa kahirapan?

…kikilalanin ang iba para sa mga nagawa nilang maganda?

…papakinggan at iintindihin ang mga pananaw ng iba?

…bibigyan ng oras at atensyon ang mga nangangailangan nito?

…sasabihan ang mga tao sa paligid ng mga magagandang salita?

…gagawin ang bagay na tama at makakabuti para sa karamihan?

…dadamayan ang mga taong pagod at wala ng pag-asa sa buhay?

Ngunit paano?

Mahirap itanong sa sarili ang mga unang katanungan, lalo na kung tayo mismo ang mga may pagkukulang sa buhay.

Pero kung isusuko natin ang ating mga tanong sa Lumikha ng ating isipang hindi nauubusan ng tanong, Siya lang ang makakasagot nito sa mga paraang hindi natin inaasahan.

Hindi nakadepende sa mga natatanggap at ginagawa natin ang halaga natin sa buhay, kundi sa Diyos nating nagbibigay at kumikilos sa ating buhay.

TANDAAN:
Kung nakadepende ang buong buhay mo kay Hesu-Kristo, hindi mo na kailangan ng mga sagot sa tanong mo. 
SIYA na ang SAGOT sa lahat ng ating mga katanungan at pangangailangan.

 

Ano pa ang mga tanong mo sa buhay na hindi ko naisama dito? Pag-usapan natin sa comments sa ibaba. 🙂

 

 

2 thoughts on “Kailan Naman Kaya Ako?

  1. Jarys, this is an excellent read keep doing this and probably you can publish the collection in the future, I think????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *